GRID

 GRID  Specjalista Centrum, Piotr Mikołajczyk, wystąpił na konferencji dotyczącej monitoringu i ochrony dużych drapieżników w Karpatach, która odbyła się w dniach 25-28.11 rumuńskiej miejscowości Coltesti. Wydarzenie w ramach projektu LIFE "Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach" połączone zostało ze spotkaniem Grupy Roboczej Konwencji Karpackiej ds. Różnorodności Biologicznej. Czytaj więcej »
 GRID  Informacje o otaczającym nas świecie - np. pobierane za pomocą czujników albo pozyskiwane dzięki satelitom - pozwalają skuteczniej chronić środowisko i bardziej efektywnie działać gospodarce. O obliczach ich pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania w praktyce mówili paneliści wspólnej sesji sieci UNEP/GRID oraz EO4GEO, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki. Czytaj więcej »
 GRID  Najskuteczniejsze strategie budowania umiejętności i zarządzania informacjami geoprzestrzennymi to temat serii eksperckich spotkań zaplanowanych w Warszawie, w dniach od 25 do 29 listopada 2019. Cykl ten rozpoczął się 25 listopada posiedzeniem dyrektorów ośrodków światowej sieci UNEP/GRID, z udziałem Marii Andrzejewskiej z UNEP/GRID-Warszawa. W następnych dniach, odbyła się wspólna sesja sieci UNEP/GRID i projektu EO4GEO, a następnie, warsztaty EO4GEO. Czytaj więcej »
 GRID  Wprowadzanie do powszechnego użytku nowoczesnych technologii często jest traktowane jako wyznacznik innowacyjności w zarządzaniu miastem. Szczególnie, jeśli w tym procesie biorą udział mieszkańcy. Czytaj więcej »
 GRID  Maria Andrzejewska oraz Monika Szewczyk były panelistkami na wydarzeniu, zorganizowanym przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie i Polską Akademię Nauk. Na wydarzeniu, które odbyło się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego z okazji Dnia Narodów Zjednoczonych, mówiły o wpływie zmian klimatu na środowisko oraz roli biznesu w redukowaniu emisji gazów cieplarnianych. Czytaj więcej »
 GRID  W dniach 9-11 października w Toruniu odbyła się XV konferencja naukowo-techniczna Zieleń Miejska – Naturalne Bogactwo Miasta zorganizowana przez Urząd Miasta Torunia oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń. Czytaj więcej »
 GRID  Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska reprezentowała Centrum UNEP/GRID-Warszawa na międzypokoleniowym dialogu na temat gospodarowania wodami w kontekście zmian klimatu. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody. Czytaj więcej »
 GRID  10 i 11 października Międzynarodowe Targi Poznańskie gościć będą jedno z najważniejszych wydarzeń, poświęconych wdrażaniu idei gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce. Elementem programu będzie m.in. wystąpienie dyrektor Centrum, Marii Andrzejewskiej, poświęcone roli edukacji w promowaniu koncepcji GOZ. Czytaj więcej »
 GRID  Wydarzenie, które odbyło się w siedzibie PE w Brukseli, było okazją do sieciowania oraz wymiany wiedzy na temat sytuacji w Polsce i w Belgii oraz tematach, które w najbliższych miesiącach mogą być elementami agendy politycznej UE. Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Bartłomiej Kozek, opowiadał w jego trakcie o obecności tematyki ochrony środowiska oraz kryzysu klimatycznego w świadomości społecznej i debacie publicznej. Czytaj więcej »
 GRID  Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (UNIC) oraz Polska Akademia Nauk serdecznie zapraszają na konferencję „Zmiany Klimatyczne w Polsce”, organizowaną 23 października z okazji Dnia Narodów Zjednoczonych. W dyskusjach na temat wpływu zmian klimatu na środowisku oraz roli biznesu w tworzeniu przyjaznej dla ludzi i środowiska przyszłości dla planety wezmą udział Monika Szewczyk oraz Maria Andrzejewska. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022