GRID

 GRID  Przedstawiciele karpackich gmin, lokalnych grup działania i innych lokalnych organizacji pozarządowych, przygotowali zadania konkursowe będące studiami przypadku wraz z planami działań związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury. Komisja Konkursowa ogłosiła wyniki. Czytaj więcej »
 GRID  W dniach 27-29 listopada 2019, odbyło się czwarte spotkanie uczestników projektu EO4GEO. Wydarzenie, będące cyklem spotkań złożonych z prezentacji i części warsztatowej, zorganizowane zostało pod hasłem „Planowanie EO i powiązanych programów nauczania”. W gronie jego uczestników znalazły się Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum z Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, Dyrektor ds. Edukacji i Geoinformacji. Czytaj więcej »
 GRID  Zielono-pomarańczowy przewoźnik od 2 lat działa na polskim rynku, oferując połączenia od Paryża aż po Kijów. W trakcie obchodów urodzin firmy jej przedstawiciele zaprezentowali wyniki badania opinii publicznej na temat dalekobieżnego transportu autobusowego - wśród komentujących wskaźniki znalazła się dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska. Czytaj więcej »
 GRID  Specjalista Centrum, Piotr Mikołajczyk, wystąpił na konferencji dotyczącej monitoringu i ochrony dużych drapieżników w Karpatach, która odbyła się w dniach 25-28.11 rumuńskiej miejscowości Coltesti. Wydarzenie w ramach projektu LIFE "Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach" połączone zostało ze spotkaniem Grupy Roboczej Konwencji Karpackiej ds. Różnorodności Biologicznej. Czytaj więcej »
 GRID  Informacje o otaczającym nas świecie - np. pobierane za pomocą czujników albo pozyskiwane dzięki satelitom - pozwalają skuteczniej chronić środowisko i bardziej efektywnie działać gospodarce. O obliczach ich pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania w praktyce mówili paneliści wspólnej sesji sieci UNEP/GRID oraz EO4GEO, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki. Czytaj więcej »
 GRID  Najskuteczniejsze strategie budowania umiejętności i zarządzania informacjami geoprzestrzennymi to temat serii eksperckich spotkań zaplanowanych w Warszawie, w dniach od 25 do 29 listopada 2019. Cykl ten rozpoczął się 25 listopada posiedzeniem dyrektorów ośrodków światowej sieci UNEP/GRID, z udziałem Marii Andrzejewskiej z UNEP/GRID-Warszawa. W następnych dniach, odbyła się wspólna sesja sieci UNEP/GRID i projektu EO4GEO, a następnie, warsztaty EO4GEO. Czytaj więcej »
 GRID  Wprowadzanie do powszechnego użytku nowoczesnych technologii często jest traktowane jako wyznacznik innowacyjności w zarządzaniu miastem. Szczególnie, jeśli w tym procesie biorą udział mieszkańcy. Czytaj więcej »
 GRID  Maria Andrzejewska oraz Monika Szewczyk były panelistkami na wydarzeniu, zorganizowanym przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie i Polską Akademię Nauk. Na wydarzeniu, które odbyło się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego z okazji Dnia Narodów Zjednoczonych, mówiły o wpływie zmian klimatu na środowisko oraz roli biznesu w redukowaniu emisji gazów cieplarnianych. Czytaj więcej »
 GRID  W dniach 9-11 października w Toruniu odbyła się XV konferencja naukowo-techniczna Zieleń Miejska – Naturalne Bogactwo Miasta zorganizowana przez Urząd Miasta Torunia oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń. Czytaj więcej »
 GRID  Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska reprezentowała Centrum UNEP/GRID-Warszawa na międzypokoleniowym dialogu na temat gospodarowania wodami w kontekście zmian klimatu. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019