GRID

 GRID  Projekt HERILAND jest pan-europejską siecią współpracy naukowej i jest realizowany w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks.  Projekt polega na organizacji kompleksowego programu szkoleniowego dla grupy 15 początkujących naukowców (ESR: Early-Stage Researchers), pochodzących z dowolnego kraju świata. Będa oni mieli szansę przygotowania swoich prac doktorskich we współpracy z instytucjami naukowymi z Holandii, Izraela, Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski.  Czytaj więcej »
 GRID  XIV Konferencja Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł odbędzie się w stolicy województwa śląskiego w dniach 19-20 lutego. W debacie, która odbędzie się w jej drugi dzień weźmie udział dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska. Czytaj więcej »
 GRID  Zaplanowane na 27 lutego wydarzenie, które odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik, będzie okazją do rozmowy na temat stanu powietrza w Polsce m.in. w aspekcie transportu, hałasu oraz edukacji. Na tej ostatniej sesji Centrum UNEP/GRID-Warszawa reprezentować będzie Bartłomiej Kozek. Czytaj więcej »
 GRID  Kilkanaście rekomendacji znalazło się w manifeście przygotowanym przez młodych polskich delegatów na COP24. Dokument został zaprezentowany w Katowicach podczas zorganizowanej przez UNICEF Polska oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa debaty „To nie jest klimat dla młodych ludzi”. Czytaj więcej »
 GRID  W drugim tygodniu międzynarodowego szczytu klimatycznego w Katowicach naszą uwagę przyciągnęły dyskusje na temat równości kobiet i mężczyzn w świecie zrównoważonego rozwoju oraz debata poświęcona trosce o nasze wspólne zasoby i ekosystemy. Czytaj więcej »
 GRID  Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa uczestniczyła w panelu, poświęconym wpływowi gazu ziemnego na jakość powietrza w polskich miastach. Wśród odbywających się na międzynarodowym szczycie klimatycznym dyskusji nie zabrakło głosu odpowiedzialnego biznesu oraz związków zawodowych. Czytaj więcej »
 GRID  Projekt „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities” jest odpowiedzią na aktualne wyzwania w zakresie tworzenia bezpiecznych, zdrowych i zrównoważonych miast. Czytaj więcej »
 GRID  Częścią zorganizowanego w Muzeum Śląskim szczytu miejskiego "Miasta dla klimatu", była debata poświęcona tematowi eko-odpowiedzialności w biznesie. Biorąca udział w dyskusji o społecznej odpowiedzialności biznesu Dyrektor UNEP/GRID-Warszawa, podkreśliła szczególną rolę współpracy między sektorem pozarządowym a przedsiębiorcami w zakresie edukacji całego łańcucha wartości. Czytaj więcej »
 GRID  Dobre praktyki polskich miast, rola organizacji pozarządowych w promowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym, Zielone Laboratorium Idei - to najważniejsze wydarzenia, które miały miejsca na (i wokół) szczytu klimatycznego w Katowicach. Czytaj więcej »
 GRID  Ważnym kontekstem okazała się nowa, unijna strategia, zakładająca osiągnięcie przez Europę neutralności klimatycznej już za 32 lata, a także decyzje zakupowe polskich samorządów. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019