Projekt HERILAND jest pan-europejską siecią współpracy naukowej i jest realizowany w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks

Projekt polega na organizacji kompleksowego programu szkoleniowego dla grupy 15 początkujących naukowców (ESR: Early-Stage Researchers), pochodzących z dowolnego kraju świata. Będa oni mieli szansę przygotowania swoich prac doktorskich we współpracy z instytucjami naukowymi z Holandii, Izraela, Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski. 

W projekcie HERILAND będą prowadzone działania szkoleniowe i badawcze w obszarze szeroko rozumianego zarządzania i kształtowania dziedzictwa kulturowego w następujących kontekstach tematycznych: planowanie przestrzenne i projektowanie, Smart cities, zróżnicowanie krajobrazu terenów poza miastem, zrównoważony rozwój, dobre rządzenie, migracje, tożsamość kulturowa.

W projekcie wyróżniono następujące działania:

  1. The Spatial Turn -  dziedzictwo kulturowe w przestrzeni zdominowanej przez technologie cyfrowe;
  2. Democratisation - demokratyzacja, zaangażowanie w kształtowanie i ochronę dziedzictwa kulturwego;
  3. Digital Transformations - technologie cyfrowe w zarządzaniu i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego, planowanie z zastosowaniem narzędzi geodesign'u oraz grywalizacyjnych i technik citizen-science;
  4. Shifting Demographies and Contested Identities - społeczne aspekty dziectwa kulturowego, tożsamość i identyfikacja społeczności z dziectwem kulturowym; 
  5. Changing Environments - środowiskowe aspekty dziedzictwa kulturowego, rola zasobów przyrodniczych i krajobrazowych w ochronie i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego.

Od 15 lutego do 1 kwietnia 2019 roku można składać aplikacje na wybrane stanowisko i chęć realizacji projektu badawczego w ramach jednego z piętnastu tematów.

Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie, w momencie rekrutacji muszą spełniać  warunki formalne: 

  1. mają nie więcej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych liczonego od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub kraju przyjmującym;
  2. mogą zostać zatrudnieni przez instytucję kraju, w którym nie przebywali w ramach studiów, pracy dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed zatrudnieniem.

Pełna treść ogłoszeń jest dostępna na stronie projektu HERILAND.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest członkiem konsorcjum projektu HERILAND i odpowiada za dwa projekty badawcze:

  1. ESR7: Citizen Science and big data for collaborative, heritage- based planning of the city development.
  2. ESR14: Disappearing landscapes of Carpathians – towards collaborative model of conservation of cultural landscape

Ogólne zasady naboru są dostępne TUTAJ.

logoHeriMSCN