W trakcie Dnia Informacyjnego LIFE 2018 zaprezentowaliśmy projekt LIFE „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach”.

W dniu 25 maja 2018 r., podczas sesji tematycznej Life dla Informacji i Zarządzania w trakcie Dnia Informacyjnego LIFE 2018 zorganizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, został zaprezentowany projekt „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach”. Sesja tematyczna zgromadziła blisko 50 osób zainteresowanych zagadnieniami i doświadczeniami Programu LIFE w obszarze priorytetowym Zarządzanie i informowanie w zakresie środowiska.

W ramach prezentacji projektu omówiono m.in. następujące zagadnienia: elementy logiki projektu (problem środowiskowy, cele, wskaźniki, działania), działania przygotowawcze, rola monitoringu działań projektowych, wybór grup docelowych, dobór narzędzi projektowych do poszczególnych grup odbiorców.