W czwartek 7 września 2017, trzeciego dnia tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy odbyła się dyskusja ekspertów pod hasłem: W stronę rozwoju zrównoważonego Karpat. W panelu wzięła udział Patrycja Adamska, koordynatorka projektu Karpaty Łączą.

Dyskutanci poruszyli następujące kwestie:

- inicjatywy obywatelskie, kultura i tradycja,
- współpraca na poziomie lokalnym,
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej,
- turystyka,
- środowisko przyrodnicze, ochrona różnorodności biologicznej.

Pełna lista panelistów: Patrycja Adamska, Koordynator Projektu, Centrum UNEP/ GRID–Warszawa, Polska Rudolf Bauer, Dyrektor, CESCI–Carpathia, Słowacja Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska Dawid Lasek, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Andrij Prokopiw, Dyrektor Ogrodu Botanicznego, Lwowski Uniwersytet Państwowy im. I. Franki, Ukraina Matej Schwarz, Policy Adviser, Narodowe Centrum Leśnictwa, Polska.

Partnerem wydarzenia był Sejm RP.