Partnerstwo SDGs "Razem dla środowiska"

bt

Cel 10.
Mniej nierówności

Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Społeczność międzynarodowa dokonała znacznych postępów w dążeniu do wyciągania ludzi z ubóstwa. Najbardziej wrażliwe narody - kraje najmniej rozwinięte, kraje bez dostępu do morza i małe państwa wyspiarskie – nadal podążają w kierunku ograniczenia ubóstwa. Mimo to, wciąż się utrzymują nierówności i nie wszyscy mają zapewniony równy dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i innych dóbr.

Mimo, że udało się zmniejszyć nierówność dochodową między krajami, to jednak nierówność ta nasiliła się wewnątrz poszczególnych krajów. Coraz bardziej staje się jasne, że sam wzrost gospodarczy nie wystarczy, by obniżyć skalę ubóstwa. Konieczne jest, by każdy człowiek mógł korzystać z inkluzywnego postępu gospodarczego, opartego na trzech filarach zrównoważonego rozwoju - ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

Uwzględnianie potrzeb osób pokrzywdzonych i grup marginalizowanych powinno stać się powszechną zasadą stosowaną w politykach dążących do zmniejszenia nierówności.

Dowiedz się więcej o celach

Cel 1. Koniec z ubóstwem
Cel 2. Zero głodu
Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia
Cel 4. Dobra jakość edukacji
Cel 5. Równość płci
Cel 6. Czysta woda i warunku sanitarne
Cel 7. Czysta i dostępna energia
Cel 8. Wzrost gospodarczy i godna praca
Cel 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
Cel 10. Mniej nierówności
Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności
Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu
Cel 14. Życie pod wodą
Cel 15. Życie na lądzie
Cel 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
Cel 17. Partnerstwo na rzecz celów

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024