Baza wiedzy

Dowiedz się więcej o najważniejszych zagadnieniach dotyczących stanu środowiska naturalnego oraz możliwościach zapobiegania potrójnemu kryzysowi planetarnemu – zmianie klimatu, utracie różnorodności biologicznej i rosnącej liczbie zanieczyszczeń.

W menu po lewej stronie możesz wybrać interesujący Cię temat, typ zasobu oraz kategorie powiązane z naszymi projektami.

Tradycyjne pasterstwo. Ochrona ptaków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach

Hale reglowe w polskich Karpatach to miejsca o niezwykłych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Spotkamy tu cenne siedliska przyrodnicze i gatunki roślin oraz zwierząt – również endemiczne, tj. niewystępujące nigdzie indziej. Ten bogaty, zależny od ludzkiej gospodarki świat górskich łąk i pastwisk, aby przetrwać, potrzebuje tradycyjnego, ekstensywnego pasterstwa.

Tradycyjny, ekstensywny wypas owiec stanowił oś projektu Karpaty Łączą – tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach. Projektowi oraz przyrodzie obszarów górskich, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów nieleśnych polskiej części Karpat oraz związanych z nimi ptaków, poświęcona jest publikacja Tradycyjne pasterstwo. Ochrona ptaków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach.

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024