Baza wiedzy

Dowiedz się więcej o najważniejszych zagadnieniach dotyczących stanu środowiska naturalnego oraz możliwościach zapobiegania potrójnemu kryzysowi planetarnemu – zmianie klimatu, utracie różnorodności biologicznej i rosnącej liczbie zanieczyszczeń.

W menu po lewej stronie możesz wybrać interesujący Cię temat, typ zasobu oraz kategorie powiązane z naszymi projektami.

Szkolenia GIS to dobra inwestycja

Jak obniżać koszty obsługi procedur urzędowych? Z pomocą przychodzą technologie geoinformacyjne. Warto je poznać.

 Geoportal to za mało

Coraz więcej gmin i powiatów poszerza wachlarz oferowanych e-usług o geoportale, czyli interaktywne serwisy mapowe pozwalające zainteresowanym wyświetlać różnego rodzaju dane. Najczęściej prezentowane są w ten sposób działki ewidencyjne i punkty adresowe, ponieważ mają praktyczne zastosowanie w rozmaitych postępowaniach urzędowych. Z pewnością stworzenie geoportalu jest krokiem w dobrą stronę (przykład). Pozwala bezpośrednio i szybko dostarczyć zainteresowanym informacje, których tradycyjnie szukaliby w kontakcie z urzędem.

Wraz ze wzrostem cyfrowych kompetencji mieszkańców, rozwiązania geoportalowe będą coraz częściej wykorzystywane w obiegu informacji. Jednak istnienie geoportalu wcale nie musi oznaczać, że w ramach urzędu korzysta się z dobrodziejstwa jakim jest możliwość mapowania rejestrów i baz danych. Właśnie na ten deficyt chcemy zwrócić szczególną uwagę. Przekonujemy samorządowców, że prawdziwe korzyści płynące z zastosowania technologii geoinformacyjnych uwalniają się, gdy pracownicy umieją i chcą na co dzień z nich korzystać.

Inwestycja w ludzi czy w technologie?

Rozmawiając z pracownikami administracji samorządowej, często przekonujemy się, że inwestycjom w sprzęt i oprogramowanie nie towarzyszy odpowiedni zwrot. Nie tworzy się zakładana wartość dodana, nie uwalnia się czas pracowników, nie upraszczają się procedury. Dzieje się tak (a raczej nie dzieje), ponieważ sam nowoczesny sprzęt i najdoskonalsze programy nie wystarczą, by realnie zmienić praktykę ludzi. Kluczowe znaczenie w procesie pozytywnych zmian mają zawsze umiejętności i kompetencje. Ważna jest też postawa otwartości pracowników na zmianę i ich gotowość do uczenia się. Nad tym również trzeba pracować.

Stopniowe i konsekwentne podwyższanie jakości usług publicznych wymaga posiadania stale doskonalonych umiejętności cyfrowych, zarówno przez pracowników administracji jak i mieszkańców. Kompetencje tych pierwszych, powinny przekładać się na sprawność w samodzielnej obsłudze niezbędnego i dobrze dopasowanego oprogramowania. Zdolności cyfrowe drugich, pozwolą im skutecznie skorzystać z oferowanych e-usług. Tak więc inwestowanie w oprogramowanie (zwłaszcza typu GIS) musi za sobą pociągać chęć inwestowania w ludzi, w ich kompetencje i umiejętności. W praktyce oznacza to konieczność organizowania szkoleń oraz systemu, w którym jedni pracownicy mogą uczyć się od drugich. Natomiast nakłady finansowe przeznaczane na oprogramowanie można istotnie ograniczyć, na przykład poprzez wykorzystanie darmowych programów GIS.

Pierwszy krok

Centrum UNEP/GRID-Warszawa wspiera jednostki administracji publicznej w kompleksowym szkoleniu pracowników w zakresie geoinformacji i GIS. Nasze kursy i szkolenia GIS oferujemy z silnym przekonaniem, że są dobrą propozycję na start. Bo zawsze najwięcej zależy od ludzi - od ich świadomości, otwartości i kompetrencji. Zwłaszcza w dziedzinie nowych technologii.

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024