Baza wiedzy

Dowiedz się więcej o najważniejszych zagadnieniach dotyczących stanu środowiska naturalnego oraz możliwościach zapobiegania potrójnemu kryzysowi planetarnemu – zmianie klimatu, utracie różnorodności biologicznej i rosnącej liczbie zanieczyszczeń.

W menu po lewej stronie możesz wybrać interesujący Cię temat, typ zasobu oraz kategorie powiązane z naszymi projektami.

Raport: Stan środowiska w Polsce

Opracowanie raportu o stanie środowiska Polski została zlecona przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska w (...) roku. Celem publikacji było dostarczenie wiarygodnych informacji o stanie środowiska przyrodniczego w Polsce, stopniu jego degradacji oraz prognoz na przyszłość. Przygotowanie raportu wymagało dokonania oceny poszczególnych komponentów środowiska. Zadaniem Centrum UNEP/GRID-Warszawa było przetworzenie i analiza danych.

Szczególną cechą wyróżniającą tę publikację jest prezentacja danych na mapach przygotowanych komputerowo przy wykorzystaniu systemów informacji geograficznej. Raport został wydany w formie książkowej, w wersji polskiej i angielskiej, na podstawie której opracowany został uproszczony raport w formie prezentacji multimedialnej, jak również wersja internetowa dostęna na serwerze Ministerstwa Środowiska.

 

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024