Baza wiedzy

Dowiedz się więcej o najważniejszych zagadnieniach dotyczących stanu środowiska naturalnego oraz możliwościach zapobiegania potrójnemu kryzysowi planetarnemu – zmianie klimatu, utracie różnorodności biologicznej i rosnącej liczbie zanieczyszczeń.

W menu po lewej stronie możesz wybrać interesujący Cię temat, typ zasobu oraz kategorie powiązane z naszymi projektami.

Raport GEO-6 dla regionu Paneuropejskiego (wnioski)

Ocena GEO-6 dla regionu paneuropejskiego postuluje podjęcie pilnych działań i w ten sposób stawienie czoła wyzwaniom, przed którymi stoi cały region. Powinno to nastąpić zarówno poprzez wykorzystanie istniejących już narzędzi, jak i poprzez wdrożenie Agendy 2030 dla Zrównoważonego Rozwoju (Agenda 2030).

Dzięki zawarciu wielostronnych porozumień na poziomie globalnym oraz regionalnym widać poprawę stanu środowiska naturalnego w regionie; rozszerzył się również dostęp do informacji i wzrosło społeczne zaangażowanie obywateli. Dalsza poprawa sytuacji jest możliwa, ale trzeba niezwłocznie rozpocząć prace wdrożeniowe, a także poprawić dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

Niniejszy materiał został opublikowany w ramach międzynarodowej konferencji "Nauka, biznes i środowisko", zorganizowanej przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, w dniu 15 września 2016 roku w Warszawie.

Opracowana została równiż interaktywna wersja raportu GEO-6 prezentująca wybrane rozdziały raportu wzbogacone o interaktywe mapy, schematy i wykresy

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024