Baza wiedzy

Dowiedz się więcej o najważniejszych zagadnieniach dotyczących stanu środowiska naturalnego oraz możliwościach zapobiegania potrójnemu kryzysowi planetarnemu – zmianie klimatu, utracie różnorodności biologicznej i rosnącej liczbie zanieczyszczeń.

W menu po lewej stronie możesz wybrać interesujący Cię temat, typ zasobu oraz kategorie powiązane z naszymi projektami.

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

Publikacja prezentuje dobre praktyki firm, zaangażowanych w edukowanie młodzieży, konsumentów, partnerów biznesowych oraz wykorzystujących w tym procesie nowoczesne technologie.

Celem publikacji jest przekazanie praktycznej wiedzy, pomocnej w codziennej pracy. Przytoczone przykłady działań edukacyjnych, prowadzonych na różnych poziomach i adresowanych do różnych grup interesariuszy, mogą stać się inspiracją do dalszych działań, aktywnej współpracy na rzecz budowy lepszego świata dla tego i przyszłych pokoleń.

Oprócz dobrych praktyk znalazło się w niej miejsce również na materiały, poświęcone prawu człowieka do życia w czystym środowisku oraz wyzwaniom, stojącym przed edukacją dla zrównoważonego rozwoju w najbliższych latach.

Szerokie spektrum zaprezentowanych w niej działań ma na celu podkreślenie istoty nauczania kompleksowego, uwzględniającego wszelkie aspekty i płaszczyzny - edukacja dla zrównoważonego rozwoju nie może bowiem ograniczać się wyłącznie do młodzieży szkolnej i powinna obejmować również innych interesariuszy biznesu.

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024