Aktualności

poniedziałek, 24 lipca 2023

Dołączamy do Taskforce on Nature-related Financial Disclosures

UNEP/GRID-Warszawa stał się członkiem Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) Forum - globalnej multidyscyplinarnej grupy konsultacyjnej, zrzeszającej m.in. UNEP, UNEP FI oraz UNDP.

Ponad połowa światowej produkcji gospodarczej jest w umiarkowanym lub dużym stopniu zależna od przyrody. Pogarszający się stan środowiska, w tym zanik różnorodności biologicznej i kurczące się zasoby surowców naturalnych, to sytuacja, przynosząca szereg wyzwań, ale także możliwości na pozytywną transformację.

TNFD to międzynarodowa grupa zadaniowa, która ma na celu zapewnienie przepływu odpowiednich informacji na temat powiązań przedsiębiorstw i instytucji finansowych ze stanem natury oraz wynikających z tego szans i ryzyk, a także na opracowanie nowych ram działania i raportowania.

UNEP/GRID-Warszawa, dołączając do TNFD, będzie jedną z organizacji wspierających pracę grupy zadaniowej i dostarczających odpowiednich, naukowych podstaw do tworzonych ram. W skład Forum wchodzą także takie agendy #ONZ jak UN Environment Programme, United Nations Developement Programme czy United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), UNEP World Conservation Monitoring Centre oraz World Economic Forum.

To kolejna po UN Science Policy Business Forum on the Environment i UNEP Finance Initiative (UNEP FI) inicjatywa, do której dołączyła nasza organizacja. To dobry znak, który świadczy o tym, że świat biznesu i finansów widzi jak niezbędna jest #współpraca z organizacjami naukowymi i społecznymi.

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024