Baza wiedzy

Dowiedz się więcej o najważniejszych zagadnieniach dotyczących stanu środowiska naturalnego oraz możliwościach zapobiegania potrójnemu kryzysowi planetarnemu – zmianie klimatu, utracie różnorodności biologicznej i rosnącej liczbie zanieczyszczeń.

W menu po lewej stronie możesz wybrać interesujący Cię temat, typ zasobu oraz kategorie powiązane z naszymi projektami.

Typ zasobu:

Kategorie:

Tematy:

Biosfera
Dane o środowisku
Edukacja
Energia
Geoinformacja
Gospodarka o obiegu zamknietym
Karpaty
Klimat
Odpowiedzialny biznes
Plastik
Polityka przestrzenna
Powietrze
Rolnictwo
Różnorodność biologiczna
Samorządy
Technologia
Transport
Woda
Zanieczyszczenia
Artykuł
Państwa będące obecnie Stronami Konwencji Karpackiej, przyjmując dnia 22 maja 2003 roku tę umowę międzynarodową podkreśliły, iż "Karpaty są unikalnym naturalnym skarbem o wyjątkowym pięknie i wartości przyrodniczej.
Publikacja
Celem Strategii jest wytyczenie kierunków rozwoju zrównoważonej turystyki – ważnej formy działalności gospodarczej na terenach cennych przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo – dla obszaru Beskidu Niskiego i przylegających doń karpackich pogórzy („Magiczna Kraina Łemków i Pogórzan”).
Publikacja
Karpaty są jednym z głównych łańcuchów górskich w Europie. Tak jak inne obszary górskie charakteryzują się zbnacznie zmniej korzystnymi od obszarów nizinnych warunkami gospodarowania. Wpływ na to mają m.in.
Publikacja
Karpackie pasterstwo na halach, polanach i połoninach stworzyło na przestrzeni kilku wieków jedną kulturową rodzinę. Istniejąca na rozległym przestrzennym obszarze wspólnota związana była z najstarszymi formami gospodarowania - pasterstwem owiec, kóz i bydła: wołów i krów.
Publikacja
Pasterstwo jest jednym z istotnych elementów tożsamości i wspólnego dziedzictwa kulturowego narodów i grup etnicznych zamieszkujących Karpaty.
Publikacja
Raport jest publikacją opracowaną pod egidą Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP). Obejmuje geograficzny region Karpat na obszarze siedmiu państw: Polski, Czech, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy, oraz Węgier. Raport opisuje w sposób kompleksowy obecny stan środowiska Karpat.
Publikacja
Publikacja wydana zostałła w ramach projejty :Karpaty ączą - Tradycyjne Pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrozonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024