Baza wiedzy

Dowiedz się więcej o najważniejszych zagadnieniach dotyczących stanu środowiska naturalnego oraz możliwościach zapobiegania potrójnemu kryzysowi planetarnemu – zmianie klimatu, utracie różnorodności biologicznej i rosnącej liczbie zanieczyszczeń.

W menu po lewej stronie możesz wybrać interesujący Cię temat, typ zasobu oraz kategorie powiązane z naszymi projektami.

Warto wykonać termomodernizację domu jednorodzinnego

Termomodernizacja. Na czym polega i ile kosztuje? Dlaczego warto ją wykonać? Analizujemy, kalkulujemy i wyjaśniamy.

Koszty ogrzewania i ciepłej wody są bardzo dużym obciążeniem budżetów domowych. Jednak dostępne technologie pomagają tworzyć budowle tanie w eksploatacji, wygodne dla użytkowników i przyjazne dla środowiska. Priorytetem jest ograniczenie zużycia energii, a przez to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery.

Przyczyną wysokich kosztów użytkowania budynków jest nadmierna strata ciepła powodowana przez złą izolację ścian zewnętrznych, dachu oraz okien, a także przez niską sprawność instalacji grzewczych. Sposobem na zmniejszenie ilości zużywanej energii cieplnej jest wykonanie termomodernizacji budynku. Polega ona na wprowadzeniu zmian, które spowodują minimalną utratę ciepła. Można to osiągnąć przez dodatkowe ocieplenie budynku oraz usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody. Tylko budynek właściwie izolowany i wyposażony w sprawną instalację grzewczą stwarza warunki komfortu cieplnego w pomieszczeniach przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów produkcji ciepła.

Na czym polega termomodernizacja budynku?

Usprawnienia umożliwiające zmniejszenie zużycia ciepła i obniżenie kosztów użytkowania budynku to ocieplenie ścian, dachów i stropodachów, stropów nad piwnicami oraz podłóg. Polega ono na dodaniu warstwy materiału o wysokich właściwościach izolacyjnych, co powoduje zmniejszenie ucieczki ciepła przez docieploną powierzchnię. Podwyższenie tempe-ratury na wewnętrznej powierzchni ściany, dachu czy podłogi pozytywnie wpływa na komfort użytkowania oraz ogranicza skraplanie się pary wodnej i powstawanie pleśni.

Newralgicznymi elementami budynku są okna oraz drzwi zewnętrzne, przez które traci się zwykle od 15 do 30% dostarczanej energii cieplnej. Dlatego termomodernizacja obejmuje również wymianę okien i drzwi zewnętrznych.
Kolejnym usprawnieniem jest modernizacja lub wymiana źródła ciepła (kotłowni lub węzła ciepłowniczego) oraz zainstalowanie automatyki sterującej. Powszechnie występującą wadą użytkowanych od dłuższego czasu kotłów jest ich niska sprawność. Modernizacja kotłowni polega zwykle na zastąpieniu wyeksploatowanego kotła nowoczesnym lub wyposażenie istniejącego kotła w urządzenia do automatycznej regulacji zwiększającej jego sprawność eksploatacyjną.

Istotnym elementem termomodernizacji jest usprawnienie systemu wentylacji. Uniwersalnym sposobem wymiany powietrza w pomieszczeniach jest wentylacja naturalna, zwana potocznie grawitacyjną. Wadą wentylacji tego typu jest brak możliwości regulacji. Intensywność wymiany powietrza jest uzależniona od zmieniających się warunków pogodowych i nie może być dopasowana do aktualnych potrzeb użytkowych. Ponadto system wentylacji naturalnej nie zapewnia niezbędnej czystości powietrza w pomieszczeniach. Uzupełnieniem tego systemu może być wentylacja mechaniczna, gdzie wymiana powietrza następuje dzięki pracy wentylatorów. Zaletą wentylacji mechanicznej jest możliwość działania niezależnie od pory roku i panujących warunków pogodowych. Jest to energooszczędny system umożliwiający regulację intensywności wymiany powietrza w zależności od potrzeb użytkowych.

Ile kosztuje termomodernizacja?

Termomodernizacja wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych. Warto jednak potraktować ją jako inwestycję w większy komfort, zdrowie i mniejsze rachunki w przyszło-ści. Szacuje się, że np. ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych powoduje obniżenie zużycia ciepła o 10 do 25%, a wymiana okien na bardziej szczelne to oszczędność dodatkowych 10-15%.

W celu dokładnego obliczenia całkowitych nakładów na termomodernizację budynku, trzeba określić zakres robót i posłużyć się wskaźnikami jednostkowymi kosztów. Mogą się one różnić w zależności od aktualnego stanu technicznego budynku. Orientacyjnie można przyjąć, że koszt ocieplenia ścian zewnętrznych to od 150 do 250 zł/m², ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym kosztuje od 80 do 100 zł/m², ocieplenie dachu nad ogrzewanym poddaszem waha się miedzy 100 a 150 zł/m², ocieplenie stropu nad piwnicą to koszt 100 zł/m², wymiana okien od 800 do 1200 zł/m², a modernizacja instalacji wewnętrznej ogrzewania kosztuje ok. 40 zł/m². Podanie nawet orientacyjnych kosztów modernizacji instalacji ciepłej wody nie jest możliwe z uwagi na bardzo różne rozwiązania instalacyjne istniejących systemów i możliwości ich usprawnienia.

Na podstawie danych z wielu realizacji można stwierdzić, że koszt kompleksowej termomodernizacji budynku wynosi od 200 do 400 zł za 1 m² powierzchni użytkowej. Dla budynku o powierzchni użytkowej 150 m² będzie wynosił od 30 do 60 tys. zł. Koszty termomodernizacji są uzależnione od kształtu i wielkości budynku oraz od aktualnego stanu technicznego budynku.

Korzyści

Jakie są korzyści z przeprowadzenia tak szeroko zakrojonych usprawnień? Obniżenie rachunków i lepsze warunki użytkowania budynku (w pomieszczeniach nie ma zimnych ścian czy podłóg, a budynek jest łatwiej ogrzać nawet przy największych mrozach). Ponadto, dzięki ociepleniu, które łączy się z odnawianiem elewacji, budynek zyskuje estetyczny wygląd, a jego wartość rynkowa może wzrosnąć. To ważne, ale nie jedyne korzyści, dla których warto poddać nasz dom termomodernizacji. Dzięki niej zmniejszamy spalanie paliw grzewczych, a co za tym idzie - ograniczamy emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. Ma to ma pozytywny wpływ i na środowisko, i na zdrowie ludzi. Termomodernizacja to racjonalny wybór zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego i zdrowotnego punktu widzenia.

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024