Baza wiedzy

Dowiedz się więcej o najważniejszych zagadnieniach dotyczących stanu środowiska naturalnego oraz możliwościach zapobiegania potrójnemu kryzysowi planetarnemu – zmianie klimatu, utracie różnorodności biologicznej i rosnącej liczbie zanieczyszczeń.

W menu po lewej stronie możesz wybrać interesujący Cię temat, typ zasobu oraz kategorie powiązane z naszymi projektami.

Geoportal CCIBIS

Zintegrowany System Informacji o Różnorodności Biologicznej w Karpatach — Geoportal CCIBIS (Carpathian Countries Integrated Biodiversity Information System). Geoportal CCIBIS opracowany został na potrzeby publikacji oraz wymiany informacji o Ekoregionie Karpackim dostarczanych przez partnerów działających na obszarze Karpat.

Na geoportalu prezentowane są zarówno dane środowiskowe (obszary chronione, siedliska Natura 2000, korytarze ekologiczne itd.) jak również dane dotyczące sieci transportowej i wiążącymi się z nią zagrożeniami dla przyrody (szlaki migracji zwierząt, „bariery’ drogowe, itd.)

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024