Baza wiedzy

Dowiedz się więcej o najważniejszych zagadnieniach dotyczących stanu środowiska naturalnego oraz możliwościach zapobiegania potrójnemu kryzysowi planetarnemu – zmianie klimatu, utracie różnorodności biologicznej i rosnącej liczbie zanieczyszczeń.

W menu po lewej stronie możesz wybrać interesujący Cię temat, typ zasobu oraz kategorie powiązane z naszymi projektami.

Ecocraft

Ecocraft zrodził się z potrzeby powiązania edukacji ekologicznej i przestrzennej dzięki wykorzystaniu, tak dobrze znanego młodym ludziom, środowiska Minecraft©, które jest jedną z najpopularniejszych gier na świecie, a także najlepiej sprzedająca się gra komputerowa w historii. Jej uniwersalność sprawiła, że można ją było zaimplementować również do innych celów, np. zaprojektowania bardziej zielonego i zrównoważonego świata.

Ecocraft nazywany bywa zieloną odsłoną gry Minecraft©, której moc oddziaływania definiuje ponad 200 mln licencji upowszechnionych na całym świecie

Ecocraft pozwala zrozumieć zależności przestrzenne oraz kierunki zmian w mieście wynikające z zielonej transformacji. Powstał dzięki współpracy  UNEP/GRID-Warszawa z holenderską firmą Geodan, a rozwiązaniem zainteresował się Program ONZ ds. Środowiska (UNEP), uznając Ecocraft za niezwykle efektywne narzędzie służące podnoszeniu świadomości ekologicznej, kształtowaniu umiejętności przestrzennych, jak również wzmacnianiu tożsamości społecznej.

O wyjątkowości tego rozwiązania decyduje połączenie dobrze znanego mechanizmu budowania świata z trójwymiarowych klocków z możliwością pracy w wirtualnej przestrzeni realnie odwzorowującej wygląd danego miasta, zbudowanej w oparciu o dane z jego zasobu geodezyjnego. Sieć ulic, bryły budynków, elementy zieleni miejskiej – plansze do gry Ecocraft to trójwymiarowe modele, realistycznie odwzorowujące przestrzeń wybranego miasta. Podczas ich tworzenia, dane przestrzenne, tradycyjnie służące do tworzenia map tematycznych publikowanych na miejskich geoportalach, są przetwarzane w taki sposób, że odwzorowują istniejący świat w wirtualnej postaci, z zachowaniem właściwej skali.

Dzięki temu wykreowanie wizji miasta wolnego od zanieczyszczeń, odpornego na zmiany klimatu, efektywnego energetycznie – przestrzeni, w której każdy z nas chce mieszkać – staje się dla młodych mieszkańców miast doświadczeniem niezwykłym. Taka forma prowadzenia edukacji środowiskowej

i klimatycznej, oparta na pozytywnych emocjach i bezpośrednim doświadczaniu, to gwarancja pełnego zaangażowania uczestników, a jednocześnie możliwość rozwijania wśród młodych kompetencji obywatelskich i promowanie idei partycypacji społecznej.

Ecocraft jest stale rozwijaną formułą. Podczas zorganizowanych już 2 edycji hackatonu Ecocraft pasjonaci Minecraft tworzyli nowe dodatki, dzięki którym użytkownicy będą mogli tworzyć miasta przyszłości, biorąc pod uwagę m.in. czynniki środowiskowe

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024