Baza wiedzy

Dowiedz się więcej o najważniejszych zagadnieniach dotyczących stanu środowiska naturalnego oraz możliwościach zapobiegania potrójnemu kryzysowi planetarnemu – zmianie klimatu, utracie różnorodności biologicznej i rosnącej liczbie zanieczyszczeń.

W menu po lewej stronie możesz wybrać interesujący Cię temat, typ zasobu oraz kategorie powiązane z naszymi projektami.

Eco-Miasto 2020. Energia zmian

Materiał do publikacji powstawał wiosną 2020 roku, na styku dwóch epok — tuż przed i zaraz po wybuchu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. W tych wyjątkowych warunkach, ożyła dyskusja o przyszłości dotychczasowych wzorców produkcji, konsumpcji i organizacji miejskiego życia.

W przeglądzie, przygotowanym na potrzeby międzynarodowej konferencji "Eco-Miasto 2020. Energia Zmian", znaleźć można materiały, przygotowane przez organizatorów i partnerów projektu z sektora samorządowego, społecznego i biznesowego. Przegląd gromadzi doświadczenia podmiotów zaangażowanych w promowanie wizji miast, które kierują się zasadami zrównoważonego rozwoju. Pokazuje również przykłady praktycznej realizacji tych wizji w wybranych polskich miastach.

W publikacji omawiane są kwestie związane ze zrównoważoną mobilnością, efektywnością energetyczną, gospodarką wodną i odpadową oraz troską o obszary zielone. Publikację dopełnia głos samorządowców zaangażowanych w praktyczną realizację polityki miejskiej w Polsce.

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024