KONFERENCJA
Zielona Infrastruktura na Mazowszu
18 października 2018, Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Jednym z celów kształtowania zielonej infrastruktury jest zachowanie mozaiki krajobrazu oraz uniknięcie rozdrobnienia lub zniszczenia zdrowych ekosystemów, co jest możliwe do osiągnięcia poprzez stosowanie odpowiedniej polityki przestrzennej.

Dzięki promowaniu zielonej infrastruktury, przez co rozumiemy lepsze rozpoznanie zasobów i potrzeb jej kształtowania w krajobrazie oraz wzrost świadomości jej funkcji i skali oddziaływania, możemy wzmacniać efektywność działań adaptacyjnych do zmian klimatycznych jak również zapewnić odpowiedni poziom świadczenia usług ekosystemowych, a tym samym polepszyć jakość życia mieszkańców Mazowsza.

Na konferencji przedyskutujemy wyzwania jakie stoją przed mazowieckimi samorządami w kontekście dbałości o zasoby przyrodnicze i kształtowania zielonej infrastruktury przy jednoczesnym dążeniu do rozwoju miast i gmin.

Organizatorem konferencji są Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, oraz  Województwo Mazowieckie.

Cel 1.Cel 2.Cel 3.Cel 4.Cel 5.Cel 6.Cel 7.Cel 8.Cel 9.Cel 10.Cel 11.Cel 12.Cel 13.Cel 14.Cel 15.Cel 16.Cel 17.
Kontakt: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, +48 (22) 840 66 64, www.gridw.pl