Zespół Projektów Karpackich

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku ochrona środowiska oraz studiów podyplomowych z zakresu ochrony zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym.

Związany z Zespołem Projektów Karpackich, zaangażowany głównie w organizację i rozwój projektu „Karpaty Łączą - Kwietne Łąki”.