Ekonomia Środowiska,

Usługi Ekosystemowe

Jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w ekonomii środowiska. Wcześniej ukończył studia magisterskie na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim.

W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2020 roku. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z oceną i wyceną usług ekosystemowych.

Zbigniew Szkop swoje doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów dotyczących oceny i wyceny usług ekosystemowych zdobywał pracując na swoim macierzystym Wydziale oraz podczas zagranicznych staży badawczych: na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, Uniwersytecie w Glasgow oraz w United States Forest Service. Ponadto przez kilka lat był związany zawodowo z Regionalnym Centrum Ekologicznym na Europę Środkową i Wschodnią (REC).