Kierownik programu Climate Leadership

Ukończyła podwójne studia magisterskie z zakresu Business Administration and International Management na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie w Angers we Francji oraz studia podyplomowe o tematyce CSR na Akademii Leona Koźmińskiego. Pracuje w Centrum UNEP/GRID-Warszawa jako project manager programu Climate Leadership.