Starszy specjalista ds. komunikacji

Jest zaangażowana w działania komunikacyjne o zasięgu społecznym oraz planowanie i budowanie strategii wizerunkowej. Przez wiele lat zawodowo związana z reklamą jako dyrektor artystyczny przy projektach ATL i BTL.