Biologia,
Ochrona środowiska

Jest doktorem nauk przyrodniczych. Ukończył studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w fizjologii owadów. Od 2001 roku pracuje w Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Angażuje się przede wszystkim w projekty i zadania obejmujące zagadnienia związane z ochroną i zrównoważonym użytkowaniem różnorodności biologicznej oraz zrównoważonym rozwojem.

Jego kariera zawodowa zapoczątkowała pracą naukowo-dydaktyczną na macierzystym Wydziale, w ramach której odbył stypendium naukowe Departamentu Rolnictwa USA. Następnie zaangażował się w działalność związaną z ochroną środowiska, której kolejne etapy obejmowały pracę w Programie Ochrony Środowiska Amerykańskiego Korpusu Pokoju w Polsce, a następnie w polskim Programie WWF.