Edukacja,
Geoinformacja

Ukończyła studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na specjalizacji zarządzanie przestrzenią. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2015 roku. Bierze udział w realizacji działań szkoleniowych i edukacyjnych, ukierunkowanych na promocję zastosowania systemów informacji geograficznej oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Jest również zaangażowana w projekty geoinformacyjne związane z planowaniem przestrzennym.