Geoinformacja, edukacja

Ukończyła studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na kierunku ochrona środowiska. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2014 roku. Angażuje się przede wszystkim w projekty i zadania związane z analizą danych przestrzennych oraz teledetekcją. Bierze udział w realizacji działań szkoleniowych i edukacyjnych, promujących zastosowanie informacji przestrzennej w pracy administracji publicznej oraz edukacji szkolnej.

Obecnie przebywa na długoterminowym urlopie.