Dyrektor Administracyjno-Finansowa

Studiowała w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Weterynarii. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana jest od 2007 roku. Zajmuje się nadzorem nad prawidłowym przebiegiem płatności, funkcjonowaniem rachunków bankowych oraz środków pieniężnych, kontroluje dokumentację finansowo-rozliczeniową . Współpracuje z księgowością, instytucjami finansowymi, bankami. Nadzoruje również działania administracyjne.

Ma duże doświadczenie w rozliczaniu Projektów dofinansowanych ze środków krajowych, europejskich, mechanizmu finansowego EOG oraz środków szwajcarskiego programu współpracy.