Geoinformacja 

Ukończyła studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Politechnice Warszawskiej, specjalizując się w środowiskowych uwarunkowaniach gospodarowania przestrzenią. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2016 roku. Uczestniczy w realizacji projektów geoinformacyjnych związanych z analizą danych przestrzennych w zakresie ochrony przyrody i planowania przestrzennego.