Kierownik Zespołu Projektów Karpackich

Jest lekarzem weterynarii, absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz podyplomowego studium zarządzania personelem.  Od 2012 roku związana z Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Zajmuje się koordynacją działań związanych z realizacją projektu "Karpaty Łączą", którego głównym celem jest ochrona różnorodności biologicznej polskiej części Karpat oraz wdrażanie postanowień Konwencji Karpackiej.

Od kilkunastu lat związana z trzecim sektorem. Zajmowała się koordynacją wielu działań o różnej tematyce (wolontariat sportowy, ekonomia społeczna, gry szkoleniowe). Przez kilka lat Dyrektor Centrum Edukacyjnego IQ w Warszawie.