Dyrektor Programowa

Jest lekarzem weterynarii, absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz podyplomowego studium zarządzania personelem. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana od 2012 roku. Nadzoruje realizację programów związanych z ochroną różnorodności biologicznej i odtwarzaniem ekosystemów. 

Od kilkunastu lat związana z trzecim sektorem. Zajmowała się koordynacją wielu działań o różnej tematyce (wolontariat sportowy, ekonomia społeczna, gry szkoleniowe). Przez kilka lat Dyrektor Centrum Edukacyjnego IQ w Warszawie.