Zespół

Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Ukończyła Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem magistra geografii w zakresie kartografii. W trakcie pracy zawodowej w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Instytucie Geodezji i Kartografii, doskonaliła swoje umiejętności w zakresie pozyskiwania i analizy informacji o środowisku. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana jest od 1992 roku, a od 2008 stoi na czele organizacji. 

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Dyrektor ds. Edukacji i Geoinformacji

Ukończyła studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja hydrologia i gospodarka wodna), a także Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Salzburgu. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana od 2008 roku. Kieruje działaniami w zakresie edukacji przyrodniczej, środowiskowej i geoinformacyjnej.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Dział zielonej transformacji 
Ekonomia Środowiska, Usługi Ekosystemowe

Jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w ekonomii środowiska. Wcześniej ukończył studia magisterskie na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim.

Czytaj więcej »
 Dział zielonej transformacji 
Kierownik Działu Zielonej Transformacji

Specjalizuje się w kwestiach, związanych z kryzysem klimatycznym oraz sposobach na jego rozwiązanie, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz budową przyjaznych dla ludzi i środowiska miast.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Dział ekosystemów 
Biologia, Ochrona środowiska

Jest doktorem nauk przyrodniczych. Ukończył studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w fizjologii owadów. Od 2001 roku pracuje w Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Angażuje się przede wszystkim w projekty i zadania obejmujące zagadnienia związane z ochroną i zrównoważonym użytkowaniem różnorodności biologicznej oraz zrównoważonym rozwojem.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Dział ekosystemów 
Geobotanika, Ochrona przyrody

Jest doktorem nauk biologicznych. Ukończyła studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w biologii środowiskowej. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2012 roku. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z ochroną i zrównoważonym użytkowaniem różnorodności biologicznej.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Dział ekosystemów 
Projekt "Kwietne łąki", program Re:Generacja

Ukończyła Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem magistra geografii. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2019 roku. Jest odpowiedzialna przede wszystkim za komunikację i promocję działań w projektach związanych z ochroną różnorodności biologicznej i zrównoważonym zarządzaniem zasobami przyrody w Karpatach.

Czytaj więcej »
 Dział ekosystemów 
Dyrektor Programowa

Jest lekarzem weterynarii, absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz podyplomowego studium zarządzania personelem. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana od 2012 roku. Nadzoruje realizację programów związanych z ochroną różnorodności biologicznej i odtwarzaniem ekosystemów. 

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Dział ekosystemów 
Projekt "Kwietnie Łąki", program Re:Generacja

Ukończyła Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2016 roku. Bierze udział w realizacji działań szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Jest również zaangażowana w projekty związane z ochroną różnorodności biologicznej i zrównoważonym zarządzaniem zasobami przyrody w Karpatach.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Dział ekosystemów 
Projekt "Kwietne Łąki", program Re:Generacja

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku ochrona środowiska oraz studiów podyplomowych z zakresu ochrony zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym. Związany z Działem Ekosystemów, zaangażowany w organizację i rozwój projektu „Karpaty Łączą - Kwietne Łąki” oraz programu "Re:Generacja".

Czytaj więcej »
 Dział partnerstw 
Kierownik programu Climate Leadership

Ukończyła podwójne studia magisterskie z zakresu Business Administration and International Management na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie w Angers we Francji oraz studia podyplomowe o tematyce CSR na Akademii Leona Koźmińskiego. Pracuje w Centrum UNEP/GRID-Warszawa jako project manager programu Climate Leadership.

Czytaj więcej »
 Dział partnerstw 
Koordynator programu Climate Leadership 

Ukończył studia magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja na Poznańskim AWF, a także studia podyplomowe w zakresie CSR i strategii zrównoważonego rozwoju (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz Coachingu (UAM Poznań). Specjalizuje się w transformacji biznesu oraz innowacjach nakierunkowanych na neutralność klimatyczną. 

Czytaj więcej »
 Dział partnerstw 
Relacje Zewnętrzne, Partnerstwa, CSR

Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Administracji w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2009 roku. Zajmuje się koordynacją kampanii społecznych. Angażuje się w działania komunikacyjne oraz współpracę z partnerami biznesowymi, instytucjonalnymi i medialnymi.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Dział partnerstw 
Relacje zewnętrzne, Partnerstwa, CSR

W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2010 roku. Jest zaangażowana we współpracę z partnerami biznesowymi, medialnym i instytucjonalnymi oraz kampanie społeczne i działania komunikacyjne.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Dział IT & geosolutions 
Specjalistka ds. geoinformacji

Ukończyła Ochronę Środowiska na Politechnice Warszawskiej w specjalizacji ochrona i kształtowanie środowiska z tytułem magistra inżyniera ochrony środowiska. Pracowała dydaktycznie w zakresie analizy przestrzennej, hydrologii i monitoringu środowiska na wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana jest od 2021 roku gdzie specjalizuje się w analizie przestrzennej.

Czytaj więcej »
 Dział IT & geosolutions 
Kierownik Zespołu IT & Geosolutions

Ukończył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalizując się w kartografii i systemach informacji geograficznej (GIS). W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2011 roku. Specjalizuje się w projektowaniu oraz tworzeniu systemów i aplikacji GIS a także modelowaniu UML (w zakresie schematów aplikacyjnych oraz baz danych przestrzennych).

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Dział IT & geosolutions 
Specjalista ds. aplikacji webowych (Junior Front-End Developer)

Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana od 2013 roku. Przez pierwsze 6 lat realizowała wiele projektów z zakresu ochrony środowiska i edukacji. Jednym z jej zadań było współtworzenie internetowych serwisów tematycznych oraz zarządzanie ich treścią w CMS. Realizując te zadania rozpoczęła swoją przygodę z tematyką Front-endu.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Dział administracyjno-finansowy 
Dyrektor Administracyjno-Finansowa

Studiowała w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Weterynarii. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana jest od 2007 roku. Zajmuje się nadzorem nad prawidłowym przebiegiem płatności, funkcjonowaniem rachunków bankowych oraz środków pieniężnych, kontroluje dokumentację finansowo-rozliczeniową . Współpracuje z księgowością, instytucjami finansowymi, bankami. Nadzoruje również działania administracyjne.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Dział komunikacji 
 Młodszy specjalista ds. komunikacji

Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe gender studies w Instytucie Badań Literackich PAN. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa od 2020 stanowi część zespołu komunikacji, odpowiadając przede wszystkim za przekaz z mediach społecznościowych.

Czytaj więcej »
 Dział komunikacji 
Starszy specjalista ds. komunikacji

Jest zaangażowana w działania komunikacyjne o zasięgu społecznym oraz planowanie i budowanie strategii wizerunkowej. Przez wiele lat zawodowo związana z reklamą jako dyrektor artystyczny przy projektach ATL i BTL.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022