Rodzina ONZ w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu zapraszają na
UN Day
24 października 2017, Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, 35 piętro
healthy planet, healthy people

Przesłaniem w tegorocznych obchodach UN Day 2017 w Polsce jest hasło UNEP Healthy planet, healthy people - Zdrowe środowisko, zdrowi ludzie. W ten sposób pragniemy zaakcentować tematykę środowiskową, bardzo ściśle nawiązując do Agendy 2030. Mając na uwadze powiązanie środowiska z globalnymi problemami natury ekonomicznej i społecznej, problemami bezpieczeństwa, sprawiedliwości i dobrobytu człowieka wiemy, że jest to również temat obecny w działaniach Agend ONZ w Polsce. 

Wydarzenie ma charakter business mixera, na które zapraszamy przedstawicieli świata biznesu, instytucji i organizacji z którymi współpracują wszystkie Agendy ONZ w Polsce oraz współorganizator spotkania – Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jest to czas wspólnego świętowania, jak również okazja przedstawienia rodziny ONZ zaproszonym gościom. Wydarzenie będzie miało charakter zamknięty. Jednak ze względu na duże zainteresowanie, prowadzony będzie streaming na profilu FB/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu.

Cel 1.Cel 2.Cel 3.Cel 4.Cel 5.Cel 6.Cel 7.Cel 8.Cel 9.Cel 10.Cel 11.Cel 12.Cel 13.Cel 14.Cel 15.Cel 16.Cel 17.
Kontakt: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, +48 (22) 840 66 64, www.gridw.pl