Edukacja ekologiczna jest dziedziną, w którą warto inwestować. Działania edukacyjne przekładają się na zmianę postaw i nawyków, co może prowadzić do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania ludzi na środowisko naturalne. Stosujemy aktywne formy kształcenia takie jak ćwiczenia, warsztaty i gry edukacyjne. Wykorzystujemy przy tym nowe technologie multimedialne oraz narzędzia pomiarowe. W ramach prowadzonych akcji edukacyjnych, staramy się nie tylko uczyć, ale także angażować emocje uczestników.

Obszary tematyczne:

  • zmiany klimatu,
  • odpady i recykling (w tym elektrośmieci),
  • zrównoważona konsumpcja,
  • odnawialne źródła energii (OZE),
  • pomiary środowiska,
  • mapowanie zjawisk przyrodniczych.
Ekolekcje w terenie
Ekostrefy na imprezach plenerowych
Ekointegracja dla pracowników
Warsztaty multimedialne