Nieodłącznym elementem naszych projektów jest poszukiwanie zastosowań nowych technologii. Nie tylko szukamy tych zastosowań, ale także je znajdujemy i upowszechniamy. W ramach działań skierowanych do nauczycieli stawiamy na promocję metody badawczej w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Pokazujemy, w jaki sposób wykorzystywać informacje o środowisku, ich źródła oraz narzędzia geoinformacyjne do uatrakcyjnienia zajęć szkolnych. We współpracy z jednostkami administracyjnymi akcentujemy zastosowania informacji przestrzennej w realizacji zadań ustawowych. Szkolimy pracowników administracji z obsługi narzędzi GIS, promując przy tym wykorzystanie otwartego oprogreamowania.

      Centrum UNEP/GRID-Warszawa od 2014 roku jest partnerem Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych. Jest ono nieformalnym zrzeszeniem instytucji, organizacji oraz firm, które działają na rzecz wsparcia powszechnej edukacji cyfrowej oraz efektywnego wykorzystania technologii cyfrowych.