Dzięki prowadzonym systematycznie kampaniom społecznym realizujemy zadania edukacji ekologicznej skierowanej do różnych grup odbiorców. Docierając do nich z edukacyjnym przekazem, dostarczamy niezbędną wiedzę, wyjaśniamy zależności pomiędzy światem natury a gospodarką. Kształtujemy prośrodowiskowe postawy i nawyki. 

Do współtworzenia i uczestniczenia w naszych kampaniach społecznych zapraszamy także instytucje publiczne i prywatne. Taka współpraca pomaga kształtować politykę społecznej odpowiedzialności organizacji z uwzględnieniem potrzeb środowiska naturalnego. 

Segregacja odpadów. Zrób prezent sobie i środowisku