Beneficjentami wielu naszych projektów są nauczyciele. Pokazujemy im, jakie możliwości stoją za nowymi technologiami i jak wykorzystać je w pracy z dziećmi i młodzieżą. Korzystamy z dorobku Programu GLOBE, który prowadzimy w Polsce od blisko dwudziestu lat oraz innych projektów, w czasie których poznaliśmy wielu wspaniałych nauczycieli. Razem się uczymy i wzajemnie inspirujemy do pracy. Naszą wspólną ambicją jest to, aby nauczanie przedmiotów przyrodniczych było nie tylko ciekawe, ale też nowoczesne i atrakcyjne.

Dołączając do nas:

- zyskujesz dostęp do materiałów dydaktycznych i pomysłów na działania edukacyjne,
- poznajesz innych nauczycieli, możesz wymieniać z nimi doświadczenia,
- masz mozliwość udziału w bezpłatnych webinariach,
- doskonalisz swój warsztat, poznając nowe narzędzia i metody edukacyjne.

Pomiary w terenie
Warsztat w terenie: pobieranie próbek wody
Warsztat: praca z odczynnikami
GLOBE 20th Anniversary Video