Mapy tematyczne, mapy poglądowe, geowizualizacje obiektów i zjawisk (2D i 3D), lokalizacja danych ilościowych i jakościowych na mapie, przetworzenia mapowe (np. z form analogowych do cyfrowych), scalenia.

Obszary chronione (woj. zachodniopomorskie)
Obszary Przyrodniczo Wrażliwe
Złoża gazu łupkowego w Polsce a obszary cenne przyrodniczo
Mapa poglądowa: Karpaty (Polska)