Geoportale to nowoczesne punkty dostępowe do danych przestrzennych, gromadzonych w procesie budowy infrastruktury informacji przestrzennej. Na poziomie krajowym funkcjonuje geoportal.gov.pl, prowadzony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Istnieją także geoportale branżowe, prowadzone przez podmioty administracji na różnych jej poziomach (np. geoserwis.gdos.gov.pl  - prowadzony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska).

W związku z rozwojem zasobu danych przestrzennych, punkty dostępowe powstają także na wszystkich szczeblach administracji samorządowej. Systemy Informacji Przestrzennej (SIP) wdrażane są w województwach, powiatach i gminach. Geoportale stają się popularnym i pożądanym narzędziem udostępniania danych w procesie realizacji usług publicznych przez administrację.