INSPIRE to skrót od angielskiego terminu INfrastructure forSPatial InfoRmation in Europe (Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie). Dyrektywa INSPIRE jest to zespół środków prawnych, organizacyjnych i technicznych oferujący powszechny dostęp do danych przestrzennych na terenie Unii Europejskiej. Ma wspomagać ustawodawców w podejmowaniu decyzji i działań mających wpływ na środowisko.

INSPIRE bazuje na infrastrukturze danych przestrzennych państw członkowskich. W ramach INSPIRE w każdym z państw UE ma być stworzony geoportal umożliwiający dostęp do odpowiednio sharmonizowanych zasobów danych przestrzennych w formie usług sieciowych, serwisów katalogowych oraz przede wszystkim poprzez metadane. W Polsce portal taki funkcjonuje pod adresem www.geoportal.gov.pl.