Zrównoważone zarządzanie środowiskiem jest warunkiem utrzymania dobrej kondycji i równowagi ekosystemów. Pozwala człowiekowi na bardziej efektywne korzystanie z usług ekosystemowych i ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne. Jest jednocześnie wielkim wyzwaniem naszych czasów, celem zmuszającym do poszukiwania najlepszych, najbardziej skutecznych form i narzędzi zarządzania.

Jako ośrodek światowej sieci GRID zajmujemy się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji o środowisku. Skupiamy się na zarządzaniu geoinformacją poprzez zastosowania technologii GIS (Geographic Information System - system informacji geograficznej).

Wspieramy administrację publiczną w tworzeniu zasobów informacji przestrzennej oraz jej infrastruktury. Tworzymy aplikacje mapowe i geoportale do zarządzania informacją przestrzenną. Wdrażamy rozwiązania geo-konsultacyjne służące zwiększeniu udziału społecznego w procesach planistycznych.