ZARZĄDZANIE 
ŚRODOWISKIEM

- wdrażanie GIS do pracy urzędów gmin,
- tworzenie map i geowizualizacji,
- organizacja szkoleń z zastosowań geoinformacji i GIS,
- wdrażanie geoportali (aplikacje online),

     
  AKTYWNA
EDUKACJA
- organizacja ekologicznych akcji edukacyjnych,
- szkolenia dla nauczycieli: nowe technologie w edukacji,

     
  OCHRONA
BIORÓŻNORODNOŚCI  
- mapowanie i inwentaryzacja ekosystemów,
- opracowanie raportów o stanie środowiska,
     
  ZIELONA
GOSPODARKA
- organizacja firmowych eventów o tematyce ekologicznej,
- realizacja ekologicznych kampanii społecznych (Zielony CSR).