Zapraszamy do zapoznania się z drugą publikacją przygotowaną w ramach programu „Climate Leadership powered by UN Environment” podsumowującą jego 2. edycję 2020/2021.

W przygotowanym materiale znalazło się:

  • omówienie globalnych trendów w kontekście kryzysu klimatycznego,
  • opisy zobowiązań firm biorących udział w Programie,
  • komentarze ekspertów dotyczące kierunku działań, jakie powinny zostać podjęte, aby przeciwdziałać wzrostowi średniej globalnej temperatury na Ziemi.

Zapraszamy do lektury.