Celem Strategii jest wytyczenie kierunków rozwoju zrównoważonej turystyki – ważnej formy działalności gospodarczej na terenach cennych przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo – dla obszaru Beskidu Niskiego i przylegających doń karpackich pogórzy („Magiczna Kraina Łemków i Pogórzan”).

Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan obejmuje zwarty teren 38 gmin karpackich położonych w granicach województw małopolskiego (w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, tarnowskim) i podkarpackiego (w powiatach jasielskim, krośnieńskim, dębickim i strzyżowskim). Łączna powierzchnia gmin wynosi 3 550 km2. Obszar objęty Strategią leży w centralnej części Karpat Zewnętrznych, w granicach Beskidów (Beskid Niski) i Pogórza Karpackiego (Pogórza Rożnowskie, Ciężkowickie, Strzyżowskie, Dynowskie oraz Obniżenie Gorlickie, Pogórze Jasielskie i Doły Jasielsko-Sanockie).

Strategia opracowana została w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”.