Publikacja jest częścią projektu Eco-Miasto. Zapoznaje czytelnika z najnowszymi trendami i najciekawszymi dobrymi praktykami z zakresu tworzenia miast przyjaznych dla ludzi i środowiska.

Materiał do publikacji powstawał wiosną 2020 roku, na styku dwóch epok — tuż przed i zaraz po wybuchu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. W tych wyjątkowych warunkach, ożyła dyskusja o przyszłości dotychczasowych wzorców produkcji, konsumpcji i organizacji miejskiego życia.

W przeglądzie, przygotowanym na potrzeby międzynarodowej konferencji "Eco-Miasto 2020. Energia Zmian", znaleźć można materiały, przygotowane przez organizatorów i partnerów projektu z sektora samorządowego, społecznego i biznesowego. Przegląd gromadzi doświadczenia podmiotów zaangażowanych w promowanie wizji miast, które kierują się zasadami zrównoważonego rozwoju. Pokazuje również przykłady praktycznej realizacji tych wizji w wybranych polskich miastach.

W publikacji omawiane są kwestie związane ze zrównoważoną mobilnością, efektywnością energetyczną, gospodarką wodną i odpadową oraz troską o obszary zielone. Publikację dopełnia głos samorządowców zaangażowanych w praktyczną realizację polityki miejskiej w Polsce.

Spis treści:

 • Wyzwania mobilizują miasta do zmian
 • Miasta patrzące w przyszłość
 • Projekt Eco-Miasto
 • Geoportal Eco-Miasto
 • Dobre praktyki miast
  • Gdynia: Miasto racjonalnie wykorzystujące energię
  • Olsztyn: Tramwaje powróciły na ulice
  • Białystok: Aplikcja pomaga utrzymać porządek w mieście
  • Lublin: Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej
  • Słupsk: Zmiany od podwórka
 • Zwycięzcy i laureaci 2013-2018
 • Dobre praktyki firm:
  • BNP Paribas
  • Ceetrus
  • Fundacja Veolia Polska
  • Renault
 • Partnerstwo SDGs Razem dla Środowiska

Publikacja powstała przy współpracy z Ambasadą Francji w Polsce, Teraz Środowisko, Szkołą Liderów, BNP Paribas Bank Polska, Ceetrus Polska, Fundacją Veolia Polska, Renault.

Organizatorzy 7. edycji Eco-Miasto: Ambasada Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa; współorganizator: Teraz Środowisko; partnerzy strategiczni: BNP Paribas Bank Polska, Ceetrus Polska, Fundacja Veolia Polska, Renault; współorganizator konferencji Eco-Miasto: Miasto st Warszawa; partnerzy konferencji Eco-Miasto: URBACT, Deloitte, Szkoła Liderów; partnerzy medialni: Portal Samorządowy, Wspólnota; agencja PR: PROPSY; współpraca redakcyjna: RMF Classic.

Patronat: Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związek Miast Polskich.

Warszawa, maj 2020

ISBN 978-83-956713-2-6