Publikacja Centrum UNEP/GRID-Warszawa, prezentująca dobre praktyki firm, zaangażowanych w edukowanie młodzieży, konsumentów, partnerów biznesowych oraz wykorzystujących w tym procesie nowoczesne technologie.

„Celem publikacji jest przekazanie praktycznej wiedzy, pomocnej w codziennej pracy. Przytoczone przykłady działań edukacyjnych, prowadzonych na różnych poziomach i adresowanych do różnych grup interesariuszy, mogą stać się dla Państwa inspiracją do dalszych działań, aktywnej współpracy na rzecz budowy lepszego świata dla tego i przyszłych pokoleń" – napisała w liście otwierającym nowy raport Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Oprócz dobrych praktyk znalazło się w niej miejsce również na materiały, poświęcone prawu człowieka do życia w czystym środowisku oraz wyzwaniom, stojącym przed edukacją dla zrównoważonego rozwoju w najbliższych latach.

Szerokie spektrum zaprezentowanych w niej działań ma na celu podkreślenie istoty nauczania kompleksowego, uwzględniającego wszelkie aspekty i płaszczyzny - edukacja dla zrównoważonego rozwoju nie może bowiem ograniczać się wyłącznie do młodzieży szkolnej i powinna obejmować również innych interesariuszy biznesu.

Publikacja jest owocem współpracy i doświadczeń zebranych przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz partnerów biznesowych organizacji. Samsung Polska, Grupa Żywiec, Fundacja Veolia Polska, Coca-Cola Polska, Carrefour, SUEZ Polska to jej partnerzy, którzy wspólnie z Centrum postanowili podzielić się swoimi dobrymi praktykami edukacyjnymi na rzecz zrównoważonego rozwoju.