Zmiany klimatyczne są jednym z najistotniejszych globalnych wyzwań naszych czasów. Coraz powszechniej i donośniej brzmią głosy ostrzegające przed potencjalnym zagrożeniem naszej egzystencji na Ziemi na skutek postępującego globalnego ocieplenia. Niniejsza broszura jest praktycznym kompendium traktującym o tym, jak ludzie, firmy i organizacje, miasta a nawet całe państwa mogą przyczynić się do globalnych, pozytywnych zmian. A zatem – w drogę!