Państwa będące obecnie Stronami Konwencji Karpackiej, przyjmując dnia 22 maja 2003 roku tę umowę międzynarodową podkreśliły, iż "Karpaty są unikalnym naturalnym skarbem o wyjątkowym pięknie i wartości przyrodniczej. Stronami Konwencji Karpackiej jest siedem państw: Republika Czeska, Rzeczpospolita Polska, Rumunia, Republika Serbii, Republika Słowacka, Ukraina, Węgry. Konwencja weszła w życie w 2006 roku. Co ze sobą niesie i jaką wartość stanowi dla regionu Karpat, społeczności oraz władz lokalnych?

Ta niewielka broszura w przejrzysty i przystępny sposób prezentuje Konwencję Karpacką. Publikacja powstała w ramach realizacji projektu "Karpaty Łączą".