Oddajemy do Waszych rąk publikację, która ma być inspiracją w pracy programowej z zuchami. Mamy nadzieję, że będzie pomocna także nauczycielom i edukatorom. Książeczka składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera napisane przez ekspertów Centrum UNEP/GRID-Warszawa artykuły dotyczące wybranych zagadnień ekologicznych takich jak odpady, odnawialne źródła energii czy eko-konsumpcja. Druga część to propozycje i inspiracje do pracy z dziećmi, zaproponowane przez instruktorów harcerskich.

Publikacja powstała w 2014 roku, we współpracy Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Chorągwi Stołecznej ZHP, w ramach projektu "Dziecięca EkoWarszawa" finansowanego z budżetu m.st. Warszawy, prowadzonego przez Chorągiew Stołeczną ZHP.