„Geoinformacja zmienia nasz świat” to książka opublikowana we współpracy przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Jest ona wstępem do szkoleń dla urzędników i stanowi podstawę materiałów programowych szkoleń "„Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służby geodezyjnej i kartograficznej” organizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój (POWER).

Wydanie tej publikacji było elementem projektu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap I”.

Zespóły Centrum UNEP/GRID-Warszawa i GUGiK opracowały koncepcję książki. W skład rady eksperckiej przygotowującej publikację weszli: prof. Alina Maciejewska (przewodnicząca), Maria Andrzejewska (Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa), Adam Augustynowicz, prof. Elżbieta Bielecka, Piotr Brzeski, prof. Jacek Kozak, Krzysztof Mączewski, Ewa Sikora, dr hab. Przemysław Śleszyński, Robert Widz oraz dr Ewa Wysocka.