Międzynarodowa konferencja "Nauka, biznes i środowisko. Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego" zorganizowana została przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w partnerstwie z United Nations Environment Programme (UNEP). Głównym jej celem była prezentacja stanu, zmian i zagrożeń regionu paneuropejskiego zidentyfikowanych w najnowszym raporcie UNEP wydanym w ramach serii Global Environment Outlook.

Raport "GEO-6 Assessment for the pan-European region" został opublikowany w czerwcu 2016 roku i zaprezentowany po raz pierwszy na konferencji ministrów środowiska w dniu 8 czerwca 2016 w Batumi. Konferencja w Warszawie była pierwszym (po spotkaniu w Batumi) wydarzeniem, w trakcie którego raport zaprezentowany został szerokiej publiczności.

W konferencji wzięło udział blisko 250 osób - przedstawicieli organizacji międzynarodowych, agend ONZ, instytucji naukowych oraz firm. Ważną i liczną grupą uczestników będą przedstawiciele działającego w Polsce biznesu oraz reprezentanci samorządów i administracji (ministerstw, urzędów centralnych, instytucji ochrony środowiska). W konferencji wzięli udział eksperci - przedstawiciele krajowych i zagranicznych uniwersytetów, ośrodków naukowych i izb branżowych. Uczestnikami konferencji byli w większości decydenci oraz kadra zarządzająca.

Konferencja Nauka, biznes i środowisko odbyła się w Warszawie, w dn. 15 września 2016 roku, w ramach jubileuszu 25-lecia działalności Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Instytucja dofinansowująca