„Ciepło dla Miast” to nowoczesna propozycja edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju miast.

Program skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z Warszawy oraz Poznania i zachęca mieszkańców do zaangażowania się w życie i rozwój swojego miasta.

Cele programu:

  • Wypracowanie wraz z mieszkańcami i lokalnymi liderami rozwiązań odpowiadających na najważniejsze wyzwania, stojące przed miastem.
  • Zwiększanie świadomości energetycznej, wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, a także przybliżenie wyzwań związanych ze zmianami klimatu.

Program jest realizowany z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia Ecocraft – ekologicznego odpowiednika popularnej gry Minecraft.

Działania:

  • Analiza wyzwań i potrzeb Warszawy i Poznania w kontekście zmian klimatu oraz wybór terenów do realizacji prac konkursowych.
  • Warsztaty z Ecocraft w Warszawie i Poznaniu.
  • Konkursy “Budujemy zielony Poznań” i “Budujemy zieloną Warszawę” na propozycje adaptacji przestrzeni miast do wyzwań środowiskowych opracowanie w środowisku Ecocraft.

Program „Ciepło dla Miast” jest realizowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa ze środków Fundacji Veolia Polska, w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Poznania oraz Urzędem m.st. Warszawy.