Konferencja „Zielona Infrastruktura na Mazowszu" to spotkanie ekspertów, samorządów mazowieckich i organizacji pozarządowych, na którym przedyskutowano problematykę zielonej infrastruktury na terenie Mazowsza, a także omówiono wyzwania jakie stoją przed samorządami w kontekście dbałości o zasoby przyrodnicze przy jednoczesnym dążeniu do rozwoju miast i gmin. Celem konferencji było także upowszechnienie informacji dotyczącej roli i funkcjonowania zielonej infrastruktury na Mazowszu.

Wydarzenie łączyło w sobie trzy formuły:

  • Konferencyjną, obejmującą wystąpienia ekspertów na temat roli zielonej infrastruktury w krajobrazie i jakości życia mieszkańców Mazowsza. Zwrócono uwagę na kluczową rolę samorządów w kształtowaniu i zachowaniu łączności ekologicznej oraz na wartości zasobów przyrodniczych i ich znaczenia dla życia człowieka.
  • ”Miniwarsztaty przy kawie”, podczas których uczestnicy mieli okazję odwiedzić trzy interaktywne stanowiska przygotowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
  • Dyskusyjną, w trakcie której uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń m.in. na temat kształtowania polityki przestrzennej gmin oraz angażowania społeczności lokalnych w działania na rzecz ochrony bioróżnorodności.


W konferencji wzięło udział prawie 80 osób. Wydarzenie odbyło się 18 października 2018 r., w Warszawie. Współorganizatorem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.